Projekty

Pozemkové úpravy


 1. zpracování projektu komplexních pozemkových úprav
 2. výkon zeměměřických činností při KPÚ
 3. KPÚ Lichnov u Bruntálu ( PÚ Bruntál ) ve spolupráci s VÚMOP Brno, zapsána do KN
 4. v roce 2002, výměra 1690 ha
 5. JPÚ Komorní Lhotka ( PÚ Frýdek – Místek ) , zapsána do KN v roce 2007, výměra 139 ha, řešení Přídělových a PK parcel
 6. KPÚ Olbramice ( PÚ Nový Jičín ), zapsána do KN 2008, výměra 420 ha, řešení Přídělových a PK parcel
 7. rozpracováno KPÚ Zátor, Loučky u Zátoru ( ZA, PÚ Bruntál ) ve spolupráci s VÚMOP Brno, výměra 1113 ha, ukončení 2008
 8. rozpracováno KPÚ Dalov ( PÚ Olomouc ), předpokládané ukončení v roce 2010, výměra 580 ha, řešení Přídělových a PK parcel
 9. rozpracováno JPÚ Pustějov ( PÚ Nový Jičín ) , předpokládané ukončení v roce 2009, výměra 83 ha, řešení Přídělových a PK parcel


 10. Dále provádíme

 11. Geometrické plány
 12. Vytyčování vlastnických hranic
 13. Tvorba digitálního modelu terénu
 14. Geodetické práce v investiční výstavbě
  Zajištění odbornosti při výkonu zeměměřických a projekčních činností:


 15. tři osoby s úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřických činností, z toho dvě v rozsahu podle § 13 odst. 1 písmeno a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb.
 16. dvě osoby s úředním oprávněním k projektování pozemkových úprav

GEOPORT, s.r.o.
Zacpalova 27
746 01 Opava
tel., fax: 553624799
e-mail:
info@geoportopava.cz

Optimalizace pro vyhledávače